Formandens beretning 2019

På grund af Coronaen blev generalforsamlingen aflyst. Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen ikke ville blive gennemført, med mindre vi fik en opfordring til at afholde en senere. Da vi ikke har hørt noget, betragter vi vores beslutning som godkendt. Du kan herunder læse formandens beretning for 2019. Det er ligeledes sendt til alle medlemmer på mail Læs mere omFormandens beretning 2019[…]