Nyt fra generalforsamlingen

Anne Larsen fortæller om kost og ernæring

Referat fra Generalforsamling Tranbjerg Løber 20. marts 2019

Jens Blach er valgt, og Stina Christiansen som referent

  1. Aflæggelse af beretninger

Jan Christensen – mange gode løbeoplevelser i 2018. I 2019 startet løbeskole tidligere, delt 4000 foldere ud – og det gav 35 løbeskoledeltagere. Stadig fat i de fleste. I forb med omdeling sige tak til alle medlemmer, der har yder stor indsats.

Om 10 dage holder vi det første kvindeløb – kom og vær med både som løber og hjælpere.

Nyt tiltag kommer i 2019 – Aktive familier i det fri (Eva og Stina). Fået en masse penge til at købe udstyr, og dem har vi brugt.

Andet arrangement Tranbjerg Løbet den 4. juni – klemt ind mellem mange andre arrangementer. Travle uger.

Også 6-timers løb i år – måske noget nyt, men kommer ikke til at løbe den anden vej rundt.

Beder-Bering vejen på vej – vi har ansøgt om lov til at afholde løb, når den åbner. Håber samarbejde med de andre løbeklubber i området.

Sidste halve år mange opslag på vores Facebookside og videoer – tak til Facebook-inputtere-gruppe for indsats.

Tak for alle dem, der responderer på vores opslag om træning med god feedback, og om de kommer eller ej. Blevet bedre efter vi har lukket gruppen og smidt nogle ud. Gentager øvelsen igen her til april, hvor der igen skal betales kontingent.

2019 skal vi være gode til at tage imod løbeskoledeltagerne. Prøver forskellige tiltag og optimerer nogle – mere om det senere. Der bliver blandt andet fællestræninger.

Vi har startet mange ting op i starten af 18 og 19 – nu skal vi have mere styr på tingene og ikke sætte mange flere ting i søen, men blive gode til at drifte dem, vi har.

Tak for at der er så mange, der kommer i aften, og at der kommer så mange glade mennesker til træning hver gang.

Udvalgene:

Trænerudvalget Jan Christensen:
Står for koordinering af træning, programmer og vagtplaner. Arbejder sammen med Aktivitetsudvalget om  at udvælge nogle løb. Fungerer godt.

Trail ved Hans-Ole:
Lavet en masse trailture og begyndt på trailudflugter, hvor vi tager længere væk en søndag. Opfordre alle til at tage med.

Løbeskolen er velkommen, når kommer så langt – arrangerer rolige ture.

Team BS ved Jens Blach:
Styrketræning tirsdag og torsdag samtidig med almindelig løbetræning. Styrketræning hvor arbejder med hele kroppen. Alle velkomne. Alt mellem 1-15 til træninger. Begynder 17.30 og tonser igennem til musik og grin.

Aktive familier i det fri ved Eva Gedsø:
Begynder den 6. april – fik idé ved DGI. Søgte 30.000 kroner og været på indkøb, holdt møder og et enkelt kursus. Så kom endelig og vær med.

Løbeskole ved Kim Primdahl:
6 medlemmer i udvalg. Har folk set bannere?  Startede med 200 første gang – mener der var 39 denne gang. Virkelig flot. Arbejder med hvordan vi kan gøre skolen bedre. Et nyt tiltag var at uddanne tre trænere specielt til løbeskolen.

Afgørende aktiv i klubben i forhold til at rekruttere nye medlemmer.

Aktivitetsudvalget ved Mona Gedsø:
Har de meget faste punkter – og så de løse. Sidste år fem års fødselsdag også brunch med stor opbakning. Jule- og nytårsløb også stor opbakning. Foredrag i november med Kristina Skov Madsen. Afterparty til halvmarathon. Altid god opbakning til vores arrangementer og masser, der gerne vil hjælpe.

Mangler to nye medlemmer – har kun få møder, hvor der planlægges og evalueres.

Tranbjerg Løbet ved Stina Christiansen:
Lars Skøtt nyt medlem.

Tranbjerg Løber 6 timer ved Claus Riber:
Jan og jeg fået samme gode idé. Går fint med at stille op og afvikle – kan være stressende, når både skal løbe og stå for tidtagningen, og det crasher.

Sponsorudvalget ved Jan Olssen:
Primære er at få en masse gaver til vores løb. Sagtens skaffe flere præmier end til 1. plads. Satser på at gøre det samme til Tranbjerg Løbet i juni.

Har lidt sponsoraftaler, hvor vi får lidt penge ind. Djurslands Bank, Hartmeier, Vognmand Buhl og Aarhus Mæglerne. De er rigtig glade for det. Talt om vi skal have flere i udvalget, men vi klarer det indtil videre – Per Buhl har tid nok.

Festudvalget ved Jens Blach:
Klubbens vigtigste udvalg – arrangerer sommerfest og julefrokost. Plejer at være godt og sjovt – og få god mad.

Klubbladudvalget ved Jan Christensen:
Tre laver klubbladet, skriver, sætter op og læser korrektur. Kommer 4 gange om året. Får mange gode artikler fra de løb, I har været til. Skriv endelig løs og del det med os.

Gerne have flere med.

PR-udvalget ved Lars Skøtt:
Startede som Tænketanken hvor vi funderede over, hvad vi egentlig skulle lave. Artikel i klubbladet – vi ville gerne promovere klubben, så vi fik nye medlemmer og fastholde de nuværende.

Har resulteret i de omdelte foldere i 400 husstande.Har givet godt, tror vi.

Snakket om alt muligt andet – velkomstkomite til nye medlemmer.

Webinar den gode velkomst. Skal vi have smart visitkort, vi kan uddele til andre løbere. Vi har masser idéer i gang.

Kvindeløbsplakaten.

Web- og kommunikationsudvalget ved Peter Binderup:
Mange møder – men det er mest webdelen, vi tager os af. Kommunikationen er kommet mereover i de øvrige udvalg. Vi redesignede hjemmesiden i 2018, så den passer til vores look and feel. Flyttet til Microsoft Azure og 365.

Facebook-inputtere ved Jens Blach:
Dem der laver opslag på den åbne Facebookside. Kursus ved DGI om hvordan laver Facebook og video. Planlagt opslag gennem hele året. Vigtigt at I liker og deler dem – på den måde kan vi booste dem. Vores første video fik rigtig mange views, fordi I havde været gode til at dele den.

Begyndt at booste nogle af opslagene – lige boostet Kvindeløbet, som så har fanget 925 og fået 59 klik.

2. Økonomi v/kassereren

Færre indtægter på vores to store løb – færre tilmeldte. Peter sørger for at betale regninger, men Jane hjælper med at lave regnskabet. Peter fik posten, da Jan Palle kom til skade.

Der er blevet brugt lidt mere på uddannelse, end vi havde regnet med det. Der var nogle kurser i efteråret, som blev slået op, som mange tilmeldte sig – havde ikke regnet med de mange tilmeldinger.

Har indkøbt tidtagningsur og målportal.

Indkøb af merchandise – sælger overraskende meget til løbene af halsedisser og magneter.

Budgetteret underskud på 8.000 ender med underskud på 24.000 kroner. Højere forbrug end vi havde planlagt. Budget 2019 sat mere stramt. Vi skal tjene nogle penge igen næste år. Vi har egentlig en fornuftig økonomi, og vores investeringer er engangs-investeringer, og vi har beholdt vores forskellige sponsorer – der er også lige lukket aftale med Aarhus Mæglerne, som ikke er med i budgettet.

Regnskabet er blevet godkendt.

3. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

4. Valg

Stina Christiansen, Lena Lindgaard og Peter Skands Binderup er genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsen foreslår Charlotte Oest Hartmeier som suppleant til bestyrelsen – og hun er valgt.

Valg til revision:

Maj Britt Snedker er villig til genvalg og er valgt.

Lonnie Thomassen er valgt som revisor-suppleant for en 1-årig periode.

6. Evt

Der udleveres en plakat til alle, når de går hjem.

Efter generalforsamlingen var der kostforedrag ved Anne Larsen fra DGI.

Konstituering af bestyrelsen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Jan Christensen

Næstformand: Stina Christiansen

Kasserer: Peter Skands Binderup

Sekretær: Lena Lindgaard

Medlem: Ruth Lundorff

Medlem: Kim Primdahl

Medlem: Henning Sørensen

Suppleant: Charlotte Oest Hartmeier