Indkaldelse til generalforsamling d. 1. marts 2016

Tranbjerg Løber indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts 2016 klokken 19.00 i kantinen på Tranbjergskolen afdeling Grønløkke.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelse og diverse udvalg.
 3. Reviderede regnskab 2015 og budget for 2016 v/kasseren.
 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og vil blive offentliggjort på hjemmesiden seneste 8 dage før).
 5. Valg:
  1. Bestyrelsesmedlem for 2-årig periode:
   1. Jan Christensen (modtager genvalg)
   2. Jan Berg Andersen (modtager genvalg)
   3. Søren Sloth Enemærke (modtager genvalg)
   4. Henning Sørensen (modtager genvalg)
  2. En suppleant for 1-årig periode:
   1. Kim Primdahl (modtager genvalg)
  3. En revisor for 2-årig periode.
  4. En revisorsuppleant for 1-årig periode.

Pause med kaffe og kage

Herefter inviterer vi til medlemsdebat under emnet:
Hvordan bliver vi ved med at have verdens bedste løbeklub?

 • Hvad gør vores løbeklub god?
 • Hvad skal vi holde fast i?
 • Hvad mangler vores løbeklub?

Debat ud fra det udsendte spørgeskema