Referat generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts 2018 med deltagelse af omkring 60 medlemmer.

 

Velkommen ved formand Jan Christensen

 

 1. Valg af dirigent

Jens Blach

 

 1. Valg af referent

Stina Christiansen

 

 1. Aflæggelse af beretninger

 

Formand Jan Christensen

2017 er forbi, men derfor skal vi lige nævne nogle af de ting, der er sket. Mange var med på Hamborg-turen. Aarhus City var en varm oplevelse for de 50 deltagere. Fin deltagelse i Tranbjerg Løbet fra klubbens side. Lille stigning i deltagerantallet generelt.

Nyt tiltag – Tranbjerg Løbet 6 timer.

Lige før jul i Odder til X-Mas løb, hvor vi igen var størst. Derudover har vi haft vores eget jule- og nytårsløb.

 

Sidste år kun 26 deltagere på løbeskolen. I år 30 – lille stigning, men måske ikke nok når ser på, at vi har delt postkort ud i hele byen. Hvad kan vi gøre? Er der gode idéer? Det vender vi tilbage til.

 

Tranbjerg Løber er nomineret til Årets forening 2018. Jeanette og Lykke har taget initiativet til indstillingen – godt arbejde.

 

Vi fylder 5 år i år. Det fejrer vi den 10. april med kage og måske bobler. DGI sender to trænere, der skal lave tekniktræning med hele klubben i 1 ½ time.

 

I klubben brugt det sidste ½ – 1 år på at tale om vores vision. Gerne være en social løbeklub med plads til alle. Uddannede trænere, der fastholder og motiverer medlemmerne.

Struktureret træning med fokus på individuelle og fælles mål.

Synlig profil til arrangementer

 

Mål:

Vi vil være mellem 200 og 250 medlemmer. Vi kan ikke være meget større.

Lige nu er vi 203 – da vi var størst havde vi 232 medlemmer. Vi skal hele tiden sørge for at få nye medlemmer ind, da vi oplever, at der hele tiden er nogle, der stopper.

 

Løbeskole eller tilsvarende tilbud hvert år og fokus på at fastholde.

 

Trænerudvalget vil løbende evaulere træningen via spørgeskemaer.

 

Gratis træning i september og en søndag i hver måned.

 

Bestyrelsen understøtter sociale tiltag og arrangementer fra udvalg og medlemmer.

 

Tiltag i 2017 i forhold til at få nye medlemmer– gratis træning, uddeling af postkort, GeoQuestor-løb.

 

Forslag:

Aftale med bank og ejendomsmægler – gratis medlemskab af løbeklub

Forslag er velkomne

 

Hvordan får vi fat i dem, der løber ude på stierne?

Bestyrelsen foreslår, at der oprettes et nyt udvalg, som har denne opgave. Ideer søsættes i samarbejde med klubbens øvrige udvalg.

 

Facebook – alle vores sider og det der sker der.

Oversigt over alle de mange sider, der ligger under Tranbjerg Løbers navn.

 

Ny officiel Tranbjerg Løber side – alle andre grupper lukkes. De, der ikke betaler kontingent, bliver lukket ude af grupperne. Debatter foregår i lukket gruppe, hvor det kun er medlemmerne, der er.

 

De åbne sider er vores reklamesider, hvor vi kan gøre opmærksomme på os selv.

Der bliver lidt oprydning efter næste kontingentbetaling. Ikke-betalende bliver hældt ud af grupperne.

 

Udvalgsberetninger:

 

Aktivitetsudvalget ved Janne

Janne, Hans-Ole, Mona, Tina, Pia – to sidste ønsker at træde ud efter mange års tro tjeneste. Gerne have et par andre med ind.

 

Står for jule- og nytårsløb og fødselsdag.

Vi mødes 4 gange om året og planlægger. Meget af det kan vi allerede, da vi har prøvet det før.

Har også stået for fællesspisning. Det har været sat i bero, da interessen ikke virkede stor. Aktivitetsudvalget har samlet tilmeldinger og booket.

 

Derudover foredrag – kom gerne med forslag til foredrag. Gerne meget konkret.

 

Pernille og Maja Bjerg melder sig som nye medlemmer.

 

Festudvalget ved Søren

To fester om året – julefrokost og sommerfest.

 

6-7 medlemmer – ingen ønsker at træde ud.

 

Ideer til fester modtages gerne.

 

Tranbjerg Løbet ved Bent Cramer

Vi mødes ikke så tit, men vi er da samlet nogle gange om året.

Samarbejde med sponsorudvalget. Rart at vi har nogle, der tager sig af at skaffe midler og gaver.

 

Efterhånden lavet drejebog, som vi kører efter. Mødes ikke så ofte, da det hele ligger i rammer. I denne periode er det nogle ansøgninger, der skal til – og trykning af flyers. Kører i faste rammer.

 

Der er plads til udvikling hen ad vejen – eksempelvis hoppeborg og samarbejdet med Djurslands Bank.

 

Tak til alle de frivillige, der hjælper på dagen på ruten og på pladsen. Muligvis et førstehjælpskursus til alle frivillige inden løbet. Sig til hvis der er nogen interesserede. Satser på lille stigning – spred gerne ordet på dit arbejde. Ambitionen er 400 deltagende.

 

Sponsor-udvalget ved Jan Christensen (da ikke nogen fra udvalget var til stede)

Jan Berg har trukket sig fra sponsorudvalget og vil lave en overdragelse til de øvrige medlemmer. Der må meget gerne komme flere i udvalget.

 

Trænerudvalget ved Jan Christensen

Med i udvalget er Peter, Lykke, Louise og Jan. Mødes 2-3 gange om året og taler om træningen er, som den skal være. Hjælpes med at lave vagtplaner.

Årligt trænermøde – næste gang 6. maj.

Står for den daglige træning og for at uddanne trænerne, så de har den fornødne viden. Mødes ikke så meget – bruger Facebook-gruppen meget.

 

Tranbjerg Løbeskole udvalget ved Jan Christensen

Står for at afvikle løbeskolen. Største udfordring i år at få flere medlemmer med. 30 betalende. Et par gengangere fra løbeklubben. Vi har lige besluttet at prøve at sammenlægge hold 1 og hold 2. Sætter en ekstra tempotiger på holdet, så vi sparer en ressource. Der er flyttet lidt rundt på trænere. Hvis det ikke fungerer, må vi rykke tilbage.

 

Web- og kommunikationsudvalget ved Peter Skands og Stina Christiansen

Viser ny hjemmeside og fortæller om planer med den nye Facebook-side

 

 1. Økonomi v/ kassereren Peter Skands Binderup

Peter har overtaget posten efter Jan Palle i august 2017.

 

Vi kommer ud med et underskud på lidt over 5221 kroner.

Det skyldes:

 • Færre medlemmer end budgetteret
 • Lavere indtægter på Tranbjerg Løbet end forventet
 • Færre indtægter på reklamer i klubblad
 • Mindre underskud på bussen til Hamborg Marathon

 

Positivt:

 

 • Billigt år – færre udgifter på den daglige drift
 • Højere refusion på kurser
 • Sponsorat på Tranbjerg Løbet

 

Vi har 74000 kroner i pengekassen.

 

Budget

Fødselsdagsår så der er lidt højere udgifter end vi normalt har.

 

 • 5 år i år
 • Flere arrangementer
 • Indkøb af materialer
 • Forventer moderat vækst

 

Påtænker at købe målportal – neutral så den kan lejes ud.

Klubløb og materiel fylder mere på budgettet for 2018.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

 1. Valg

Ruth Lundorff blev valgt ind, og de øvrige medlemmer blev genvalgt. Søren Sloth Enemærke er suppleant.

 

 1. SoMe – hvad er det?

Der oprettes et udvalg, som skal hjælpe med at få et flow af posts på den nye Facebook-side. Stina har lavet opslag på Facebook om det.

 

 1. Eventuelt

Spørgsmål fra medlemmerne om hvad vi har fået ud af at dele postkort ud. Det er svært at sige. Men flere af de nye medlemmer havde fået postkortet.

 

Forslag om et formiddagshold for ældre. Forslaget blev debatteret men ikke umiddelbart taget videre.

 

Jan viser AIA Tranbjergs officielle alkoholpolitik. Der vil være link til reglerne fra hjemmesiden.