april 28, 2015

Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen består af:

Formand: Jan Christensen
Næstformand: Stina Christiansen
Kasserer: Peter Skands Binderup
Sekretær: Lena Lindgaard
Repræsentant i hovedforeningen: Formand Jan Christensen

Øvrige medlemmer:
Henning Sørensen
Ruth Lundorff
Charlotte Oest Hartmeier

Revisorer:
Maj Britt Snedker
Louise Homann Sørensen

Du kan kontakte bestyrelsen via formand@tranbjerglober.dk

Udvalg i Tranbjerg Løber, medlemmer og kontaktmuligheder:

I hvert udvalg sidder en stor flok klubmedlemmer og et eller flere medlemmer af bestyrelsen.

Trænerudvalg

Udvalget laver træningsprogrammerne og trænernes vagtplaner, sørger for at der hele tiden er nok trænere til klubben, at de får den rette uddannelse og planlægger uddannelsen af trænerne.

I trænerudvalget sidder:
Anne Dorte Sørensen, Louise Homann Sørensen, Lykke Ankersen og Jan Christensen.

Festudvalget Tranbjerg Løber

Festudvalget i Tranbjerg Løber har til opgave at stå for klubbens festlige indslag. I løbet af året vil det være dem, som står for at stable julefrokost og sommerfest på benene, samt i samarbejde med aktivitetsudvalget at planlægge og afholde mindre arrangementer for eksempel i forbindelse med større løb, hvor mange medlemmer fra klubben deltager.

Hvis der står skrevet fest med store bogstaver ud over din ide eller dit spørgsmål, så kan vi kontaktes på fest@tranbjerg-lober.dk.

Medlemmer af festudvalget:
Kenneth Nielsen, Lykke Ankersen, Jens Blach, Susanne Skarsby og Bjarne Graversgaard.

Tranbjerg Løbet

Udvalgets opgave er at arrangere Tranbjerg Løbet, og hvad det medfører af små opgaver.
Herunder:

 • Få bredt budskabet om løbet rundt om i lokalsamfundet
 • Sørge for sponsor-præmier
 • Opmærkning af løbsrute
 • Opstilling af start- og mål-område
 • Bookning af tidtagningsudstyr med mere

Kontakt udvalget på tranbjergloebet@tranbjerg-Iober.dk

Medlemmer:
Charlotte HartmeierJan Ankersen, Lars Skøtt, Jan Christensen og Stina Christiansen.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget har ansvaret for at vedligeholde Tranbjerg Løbers årshjul. I løbet af året kommer udvalget med forslag til løb, som kan være af interesse for klubbens medlemmer, det har en finger med i spillet, når der skal være fest, og de er der med “Flag, kage og stemning”, når klubben skal samles om nogle af de folkelige løb i Aarhus og omegn.

Udvalget modtager meget gerne forslag til andre arrangementer – både løb og festlige.

Har du en god ide eller spørgsmål til udvalget, så skriv til aktivitet@tranbjerg-lober.dk.

Medlemmer:
Maja Bjerg, Pernille Kronholm, Birgitte Hulvej og Hans-Ole Kaae.

Løbeskoleudvalget

I udvalget tilrettelægges forløbet for de nye løbere i løbeskolen. Herunder uddeling af flyers, koordinering af pressemeddelelser og anden information, træner- og tempotigervagtplan, løbeskoleprogram med videre.

Medlemmer:
Kim Primdahl Larsen, Stina Christiansen, Jan Christensen, Lis Blach og Hanne Vestergaard Boesen.

Sponsorudvalget

Udvalgets mål er at finde så mange sponsorer som muligt, som vil støtte løbeklubben og sponsorere Tranbjerg Løbet.
Udvalgsmedlemmer skal være opmærksomme på nye og vedligeholdelse af nuværende sponsorater.
Udvalget holder 4-6 møder om året.

Sponsorudvalget er selv i marken for at etablere nye sponsorater, men medlemmer af løbeklubben skal også inddrages i sponsorarbejdet.

Medemmer:
Jan Olssen og Per Buhl

Sponsorudvalget kan kontaktes på e-mail adressen: sponsorudvalg@tranbjerg-lober.dk

Kommunikations- og webudvalget

 • Vedligeholder hjemmesiden
 • Sørger for informationer ud til alle klubbens medlemmer via nyhedsbreve, sociale medier og hjemmeside
 • Al kommunikation udadtil skal gennem kommunikationsudvalget
 • Oprette og slette mailadresser til udvalg og bestyrelsesmedlemmer
 • Bestille, oprette og vedligeholde domæner
 • Alle udvalg sender deres kommunikation til kommunikationsudvalget, som lægger det på hjemmesiden. Dette skal sikre en ensartet kommunikation. Udvalget har den fulde kontrol med hjemmeside og må gerne afvise indhold.
 • Gemme grafik. logoer og lignende så udvalget altid ligger inde med seneste, opdaterede version
 • Hjælpe de forskellige udvalg med kommunikations- og webopgaver

Kontakt os på: webmaster@tranbjerg-lober.dk

Medlemmer:
Peter Skands Binderup og Stina Christiansen

PR-udvalget

Udvalget sikrer størst og bredest mulig synlighed, sådan at klubben kan

 1. Fastholde eksisterende medlemmer
 2. Tiltrække nye medlemmer

Derudover kommer udvalget med forslag og ideer til, hvordan klubben kan blive et mere attraktivt sted at være.

Medlemmer:
Stina Christiansen, Lena Lindgaard, Lykke Ankersen, Jens Black, Lis Black, Michael Rasmussen, Lars Skøtt Jensen og Sus Dalby.

Facebook udvalget

Facebook udvalget skal sikre, at der laves en plan for vedligeholdelse af klubbens Facebookside og Facebook gruppe. Primært arbejdes på at lægge relevante opslag på klubbens Facebook side, sådan at klubben profileres bedst muligt, og viser klubben alsidighed og seriøsitet.

Medlemmer:
Stina Christiansen, Lena Lindgaard, Jens Black, Eva Gedsø, Dorte Hansen og Mona Gedsø

Klubblad-udvalget

Ansvarlig for klubbladet

Medlemmer:
Jan Christensen, Stina Christiansen og Hans-Ole Kaae.

Bookningsansvarlig

Ansvarlig for bookning af lokaler:

Tina Helbo