april 28, 2015

Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen består af:

Formand: Stina Christensen

Næstformand: Peter Binderup

Kasseren: Charlotte Hartmeier

Sekretær: Lena Lindgaard

Kontakt med sponsorer: Allan Johansen

Suppleant: Jan Ankersen

Menige bestyrelsesmedlemmer: Steven Kronholm og

Jan Christensen

Repræsentant i hovedforeningen: Formand Stina Christiansen

Revisorer:
Maj Britt Snedker
Louise Homann Sørensen

Du kan kontakte bestyrelsen via formand@tranbjerglober.dk

Udvalg i Tranbjerg Løber, medlemmer og kontaktmuligheder:

Trænerudvalg

Udvalget laver træningsprogrammerne og trænernes vagtplaner, sørger for at der hele tiden er nok trænere til klubben, at de får den rette uddannelse og planlægger uddannelsen af trænerne.

I trænerudvalget sidder:
Anne Dorte Sørensen, Lykke Ankersen og Jan Christensen.

Festudvalget Tranbjerg Løber

Festudvalget i Tranbjerg Løber har til opgave at stå for klubbens festlige indslag. I løbet af året vil det være dem, som står for at stable julefrokost og sommerfest på benene, samt i samarbejde med aktivitetsudvalget at planlægge og afholde mindre arrangementer for eksempel i forbindelse med større løb, hvor mange medlemmer fra klubben deltager.

Hvis der står skrevet fest med store bogstaver ud over din ide eller dit spørgsmål, så kan vi kontaktes på fest@tranbjerg-lober.dk.

Medlemmer af festudvalget:
Kenneth Nielsen, Lykke Ankersen, Jens Blach, Susanne Skarsby og Bjarne Graversgaard.

Tranbjerg Løbet

Udvalgets opgave er at arrangere Tranbjerg Løbet, og hvad det medfører af små opgaver.
Herunder:

  • Få bredt budskabet om løbet rundt om i lokalsamfundet
  • Sørge for sponsor-præmier
  • Opmærkning af løbsrute
  • Opstilling af start- og mål-område
  • Bookning af tidtagningsudstyr med mere

Kontakt udvalget på tranbjergloebet@tranbjerg-Iober.dk

Medlemmer:
Charlotte HartmeierJan Ankersen, Lars Skøtt, Jan Christensen og Stina Christiansen.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget har ansvaret for at vedligeholde Tranbjerg Løbers årshjul. I løbet af året kommer udvalget med forslag til løb, som kan være af interesse for klubbens medlemmer, det har en finger med i spillet, når der skal være fest, og de er der med “Flag, kage og stemning”, når klubben skal samles om nogle af de folkelige løb i Aarhus og omegn.

Udvalget modtager meget gerne forslag til andre arrangementer – både løb og festlige.

Har du en god ide eller spørgsmål til udvalget, så skriv til aktivitet@tranbjerg-lober.dk.

Medlemmer:
Maja Bjerg, Pernille Kronholm, Michael Rasmussen og Susanne Skarsby.

Løbeskoleudvalget

I udvalget tilrettelægges forløbet for de nye løbere i løbeskolen. Herunder uddeling af flyers, koordinering af pressemeddelelser og anden information, træner- og tempotigervagtplan, løbeskoleprogram med videre.

Medlemmer:
Lars Skøtt Jensen, Maibritt Knudsen, Henrik Nielsen, Stina Christiansen, Lis Blach og Hanne Vestergaard Boesen.

Kommunikationsudvalget

  • Sørger for informationer ud til alle klubbens medlemmer via nyhedsbreve, sociale medier og hjemmeside
  • Al kommunikation udadtil skal gennem kommunikationsudvalget
  • Alle udvalg sender deres kommunikation til kommunikationsudvalget, som lægger det på hjemmesiden. Dette skal sikre en ensartet kommunikation. Udvalget har den fulde kontrol med hjemmeside og må gerne afvise indhold.
  • Gemmer grafik, logoer og lignende, så udvalget altid ligger inde med seneste, opdaterede version
  • Hjælper de forskellige udvalg med kommunikations- og webopgaver

Kontakt os på: webmaster@tranbjerg-lober.dk

Medlemmer:
Jens Blach, Lis Blach, Lars Skøtt Jensen, Eva Gedsø, Dorte Hansen, Mona Gedsø, Peter Skands Binderup og Stina Christiansen